Özgün Araştırma

Huzur Evi Sakinlerinde Görülen Dermatolojik Hastalıkların Prevalansı, Cinsiyet ve Diğer Hastalıkları ile İlişkisi
  • İlkay Özer
  • Selami Aykut Temiz
  • Arzu Ataseven
Turk J Dermatol 2019; 13: 8-12 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2018.3689