Olgu Sunumu

Enfeksiyon Kökenli Pitriyazis Likenoides et Varilioformis Akuta: Bir Olgu Sunumu
  • Sibel Tekin
  • Meltem Türkmen
  • Bengü Gerçeker Türk
  • Gülşen Kandillioğlu
  • Can Ceylan
Turk J Dermatol 2009; 3: 93-96

Editöre Mektup

Veziküler Pitriyazis Rosea: Oral Eritromisine Yanıt Veren Bir Olgu
  • Muhterem Polat
  • Güneş Gür
  • Emine Tamer
  • Hüseyin Üstün
  • Nuran Allı
Turk J Dermatol 2008; 2: 133-134