Olgu Sunumu

Erişkin Bir Hastada Rekürren Aftöz Stomatitin Nadir Bir Nedeni ve Gözden Kaçan Bir Antite: PFAPA Sendromu
  • Ali Murat Ceyhan
  • İclal Erturan
  • Gonca Meriç
  • Giray Aynalı
  • Yunus Ugan
  • Mehmet Şahin
Turk J Dermatol 2013; 7: 32-34 DOI: 10.5152/tdd.1039
Erişkin Başlangıçlı Langerhans Hücreli Histiyositoz
  • Rahime İnci
  • Hamide Sayar
  • Mehmet Fatih İnci
  • Perihan Öztürk
Turk J Dermatol 2014; 8: 236-239 DOI: 10.4274/tdd.1776