Olgu Sunumu

Fasiyal Orf
  • Enver Turan
  • Nurdan Yurt
  • Aslı Turgut Erdemir
  • Mehmet Salih Gürel
Turk J Dermatol 2012; 6: 58-60 DOI: 10.5152/tdd.2012.14

Olgu Sunumu

Orf Hastalığına Sekonder Gelişen Eritema Multiforme: On Olgu
  • Hamza Aktaş
  • Derya Uçmak
  • Zeynep Meltem Akkurt
  • Şahinan Karlı
Turk J Dermatol 2018; 12: 149-153 DOI: 10.4274/tdd.2107