Sürekli Eğitim

Kozmetik ve Cerrahi Uygulamalar için Yüz Anatomisi
  • Pelin Koçyiğit
  • Mehmet Ali Güner
Turk J Dermatol 2015; 9: 115-122 DOI: 10.4274/tdd.090301

Derleme

Dolgu Reaksiyonları: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
  • Murat Durdu
  • Cansu Bozca
  • Nazim Emrah Koçer
Turk J Dermatol 2017; 11: 131-138 DOI: 10.4274/tdd.3370