Olgu Sunumu

Düşük Doz Metotreksat ve dbUVB ile Tedavi Edilen Mikozis Fungoides ve Lenfomatoid Papülozis Birlikteliği Olan Olgu Sunumu
  • Fatma Pelin Cengiz
  • Nazan Emiroğlu
  • Bengü Çevirgen Cemil
  • Aynur Albayrak
Turk J Dermatol 2014; 8: 170-172 DOI: 10.4274/tdd.1681

Orijinal Araştırma

Psoriaziste PUVA ve Dar Bant UVB Tedavilerinin Plazma ve Doku Adenozin Deaminaz Düzeylerine Etkisi
  • Sinem Öztürk
  • Kader Köse
  • Kemal Özyurt
  • Ümit Uksal
Turk J Dermatol 2013; 7: 185-191 DOI: 10.4274/tdd.1540