Son Güncelleme: 22.12.2017

Özgün Araştırma

Çocukluk Çagi Psoriasis Hastalarinin Klinik ve Demografik Özelliklerinin Retrospektif Olarak Degerlendirilmesi
 • Ayse Serap Karadag
 • Serap Günes Bilgili
 • Ömer Çalka
 • Yuhanize Tas Demircan
Turk J Dermatol 2013; 7: 13-17 DOI: 10.4274/tdd.1349
Dermatoloji Kliniginde Görülen Çocukluk Dönemi Psoriyazis Hastalarinin Klinik ve Epidemiyolojik Özellikleri
 • Emine Elvan Tasgin
 • Göknur Kalkan
 • Hatice Meral Eksioglu
 • Güler Vahaboglu
Turk J Dermatol 2013; 7: 81-86 DOI: 10.4274/tdd.1433
Alopesi Areatali Çocuk Hastalarin Klinik,Demografik ve Laboratuvar Özellikleri
 • Nursel Dilek
 • Yunus Saral
 • Ramazan Dilek
 • Derya Yüksel
 • Arzu Ataseven
Turk J Dermatol 2014; 8: 137-140 DOI: 10.4274/tdd.1831

Olgu Sunumu

Çocuklarda Nadir Görülen Bir Hastalik: Anjiyokeratoma Sirkumskriptum Naviforme
 • Hatice Uce Özkol
 • Gülay Bulut
 • Ömer Çalka
Turk J Dermatol 2017; 11: 37-39 DOI: 10.4274/tdd.2047
Eozinofilik Sellülit: On Bir Yasinda Erkek Olgu
 • Aycan Özden Sezgin
 • Hanife Ezgi Erçal
 • Isil Kilinç Karaarslan
 • Ilgen Ertam
 • Tugrul Dereli
 • Gülsen Kandillioglu
 • Fatma Sibel Alper
Turk J Dermatol 2010; 4: 40-43 DOI: 10.5152/tdd.2010.02
On Dört Yasindaki Çocuk Hastada Uyluk Yerlesimli Dev Hidradenom Olgusu
 • Sibel Dogan
 • Ahmet Ünlü
Turk J Dermatol 2017; 11: 139-141 DOI: 10.4274/tdd.1817
Çocukluk Çaginda Diskoid Lupus Eritematozus: Iki Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
 • Ilteris Oguz Topal
 • Ilknur Mansuroglu Sahin
Turk J Dermatol 2014; 8: 227-231 DOI: 10.4274/tdd.1744

Orijinal Makale

Çocukluk Dönemi Psoriazisi: 130 Olgunun Retrospektif Degerlendirmesi
 • Esra Adisen
 • Özlem Tekin
 • Ayla Gülekon
 • Mehmet Ali Gürer
Turk J Dermatol 2008; 2: 43-46
Çocuklarda Kutanöz Mastositoz: Demografik, Klinik ve Histopatolojik Bulgular
 • Esin Atik
 • Serefettin Canda
 • Gamze Serarslan
Turk J Dermatol 2008; 2: 69-72
Çocuklarda Kondiloma Aküminata
 • K. Didem Yazganoglu
 • Leyla Mirzoyeva
 • Güzin Özarmagan
Turk J Dermatol 2009; 3: 77-82