Derleme

Vulvanın Pigmente Lezyonları
  • Ercan Arca
  • Gürol Açıkgöz
  • Çağlayan Çağdaş Demirci
Turk J Dermatol 2012; 6: 39-44 DOI: 10.5152/tdd.2012.09

Editöre Mektup

Erüptif Siringom: Olgu Sunumu
  • Betül Sereflican
  • Gülzade Özyalvaçli
  • Nadir Göksügür
Turk J Dermatol 2015; 9: 106-107 DOI: 10.4274/tdd.2131