Sürekli Eğitim

Tıbbi Fotoğrafçılık: Tarihsel Süreç ve Temel Kavramlar
  • Sertaç Ata Güler
  • Tamer Akça
Turk J Dermatol 2017; 11: 98-108 DOI: 10.4274/tdd.3182