Olgu Sunumu

İyileşmeyen Bacak Ülseri Olgusu: Bazal Hücreli Karsinom
  • Didem Didar Balcı
  • Jülide Zehra Yenin
  • Esin Atik
  • Bülent Akansu
Turk J Dermatol 2008; 2: 52-54
İnatçı Bacak Ülseri Olan Bir Hastada Gecikmiş Tanı: Werner Sendromu
  • Ali Murat Ceyhan
  • Didem Mullaaziz
  • Mehmet Yıldıım
  • Mahmut Yener
  • Vahide Baysal Akkaya
Turk J Dermatol 2010; 4: 101-106 DOI: 10.5152/tdd.2010.18