Son Güncelleme: 22.12.2017

Olgu Sunumu

Vitiligo ve Psoriazis Birlikteligi: Dört Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
 • Asena Çigdem Dogramaci
 • Didem Didar Balci
 • Ebru Çelik
Turk J Dermatol 2009; 3: 22-24

Ana Konu

Liken Sklerozus
 • Seniz Ergin
Turk J Dermatol 2012; 6: 27-34 DOI: 10.5152/tdd.2012.07

Özgün Araştırma

Türkiye’deki Pemfigus Hastalarinin CTLA-4 +49 A/G, -318 C/T, -1661 A/G, CT60 A/G Gen Polimorfizmleri
 • Ali Bacanli
 • Ayse Akman Karakas
 • Nilgün Sallakçi
 • Sühan Günasti Topal
 • Soner Uzun
 • Erkan Alpsoy
Turk J Dermatol 2017; 11: 75-79 DOI: 10.4274/tdd.3226
Hafif Siddetli Alopesi Areatada Etyopatogenez ve Oksidatif Stres Iliskisi
 • Fadime Kilinç
 • Ayse Akbas
 • Ahu Yorulmaz
 • Sertaç Sener
 • Salim Neselioglu
 • Özcan Erel
 • Ahmet Metin
Turk J Dermatol 2017; 11: 114-118 DOI: 10.4274/tdd.3246