Özgün Araştırma

Gebelikte Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünü Kullanımı
  • Deniz Aksu Arica
  • Leyla Baykal Selçuk
  • Turhan Aran
  • Elif Ates
  • Savas Yayli
  • Sevgi Bahadir
Turk J Dermatol 2017; 11: 22-27 DOI: 10.4274/tdd.3210

Derleme

Çocuklarda Otoinflamatuvar Hastalıkların Deri Bulguları
  • Nursel Dilek
  • Ümit Ukşal
Turk J Dermatol 2014; 8: 216-222 DOI: 10.4274/tdd.2157