Sürekli Eğitim

Kozmetik ve Cerrahi Uygulamalar için Yüz Anatomisi
  • Pelin Koçyiğit
  • Mehmet Ali Güner
Turk J Dermatol 2015; 9: 115-122 DOI: 10.4274/tdd.090301