Özgün Araştırma

Alopesi Areatalı Hasta ve Ailelerinde Otoimmün Hastalık Varlığı ve Prognoza Etkileri
 • Hatice Ergün Duman
 • Afet Akdag Köse
 • Halim Issever
Turk J Dermatol 2016; 10: 9-13 DOI: 10.4274/tdd.2738

Derleme

Dermatolojide Aile Yaşam Kalitesi ve Aile Etki Ölçekleri
 • Enver Turan
 • Mehmet Salih Gürel
Turk J Dermatol 2013; 7: 28-31 DOI: 10.4274/tdd.970

Olgu Sunumu

Ailesel Konfluent Retiküle Papillomatozis: İki Erkek Kardeş
 • Aslı Feride Kaptanoğlu
 • Cem Comunoğlu
 • Kaya Süer
Turk J Dermatol 2012; 6: 108-110 DOI: 10.5152/tdd.2012.23
Asiklovir Tedavisine Dramatik Yanıt Veren Hailey-Hailey Olgusu
 • İjlal Erturan
 • Ali Murat Ceyhan
 • Gonca Meriç
 • Vahide Baysal Akkaya
Turk J Dermatol 2012; 6: 175-177 DOI: 10.5152/tdd.2012.37

Editöre Mektup

Ailesel Bir Piebaldizm Olgusu
 • Gülcan Saylam Kurtipek
 • Fatma Tunçez Akyürek
 • Arzu Ataseven
Turk J Dermatol 2015; 9: 153-155 DOI: 10.4274/tdd.2223