Sürekli Eğitim

Tedaviyi Belirlemede Tanısal Yaklaşımların Rolü
  • Ali Haydar Eskiocak
  • Murat Durdu
Turk J Dermatol 2018; 12: 120-128 DOI: 10.4274/tdd.3728