Sürekli Eğitim

Dermatolojik Hastaliklarin Tanisinda Sitoloji: Tzanck Yayma
  • Murat Durdu
Turk J Dermatol 2016; 10: 93-99 DOI: 10.4274/tdd.3023

Sürekli Eğitim

Tedaviyi Belirlemede Tanısal Yaklaşımların Rolü
  • Ali Haydar Eskiocak
  • Murat Durdu
Turk J Dermatol 2018; 12: 120-128 DOI: 10.4274/tdd.3728