Özgün Araştırma

Türkiye’de Dermatologların Günlük Pratiklerinde Teledermatoloji Kullanımı
 • Hamza Yıldız
 • Özlem Karabudak Abuaf
 • Memet Ersan Bilgili
Turk J Dermatol 2014; 8: 7-11 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1526

Editöre Mektup

Türkiye Kaynakli Uluslararasi Bilimsel Yayinlara Bakis
 • Deniz Seçkin
Turk J Dermatol 2007; 1: 29-30

Orijinal Araştırma

Türkiye’deki Pemfigus Hastalarinin CTLA-4 +49 A/G, -318 C/T, -1661 A/G, CT60 A/G Gen Polimorfizmleri
 • Ali Bacanli
 • Ayse Akman Karakas
 • Nilgün Sallakçi
 • Sühan Günasti Topal
 • Soner Uzun
 • Erkan Alpsoy
Turk J Dermatol 2017; 11: 75-79 DOI: 10.4274/tdd.3226

Özgün Araştırma

Türkiye’de Dermatoloji Alanında Yapılan Yayınların Beş Yıllık Değerlendirmesi
 • Andaç Salman
Turk J Dermatol 2018; 12: 129-134 DOI: 10.4274/tdd.3557
Türkiye’den Primer Sikatrisli Alopesilerin Klinik Değerlendirmesi: 97 Olgunun Geriye Dönük Analizi
 • Birgül Özkesici Kurt
 • Yeşim Şenol
 • Özlem Dicle
Turk J Dermatol 2018; 12: 177-182 DOI: 10.4274/tdd.3679

Orijinal Araştırma

Türkiye'nin Üç İlinde İklim Elemanları ve Pitriyazis Rozea Sıklıkları
 • Kemal Özyurt
 • Emine Çölgeçen
 • Perihan Öztürk
 • Halit Baykan
Turk J Dermatol 2012; 6: 155-157 DOI: 10.5152/tdd.2012.33
Türkiye'nin Doğusundaki Herpes Zoster Tanılı 115 Hastanın Klinik ve Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
 • Hatice Uce Özkol
 • Serap Güneş Bilgili
 • Ayşe Serap Karadağ
 • Faruk Altun
 • Ömer Çalka
Turk J Dermatol 2013; 7: 201-205 DOI: 10.4274/tdd.1627