Orijinal Araştırma

Onikomikozda Tanı Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Kontrollü Prospektif Çalışma
  • Fulya Yurtoğlu
  • Levent Yıldız
  • Nilgün Şentürk
  • Fatma Aydın
  • Müge Güler Özden
  • Tayyar Cantürk
  • Ahmet Yaşar Turanlı
Turk J Dermatol 2011; 5: 48-52 DOI: 10.5152/tdd.2011.11

Sürekli Eğitim

Tedaviyi Belirlemede Tanısal Yaklaşımların Rolü
  • Ali Haydar Eskiocak
  • Murat Durdu
Turk J Dermatol 2018; 12: 120-128 DOI: 10.4274/tdd.3728