Orijinal Araştırma

Eritema Nodozum Epidemiyolojisi: Beş Yıllık Retrospektif Çalışma
  • Arife Öz
  • Kenan Aydoğan
  • Şaduman Balaban Adım
  • Belçin İzol
  • Hayriye Sarıcaoğlu
  • Emel Bülbül Başkan
  • Şükran Tunalı
Turk J Dermatol 2012; 6: 87-90 DOI: 10.5152/tdd.2012.19