Olgu Sunumu

Tek Ayakta Çoklu Tüberkülozis Verrukoza Kutis Lezyonu: Olgu Sunumu
  • Seyamak Saleky
  • Zeynep Nurhan Saraçoğlu
  • Işıl Bulur
  • Evrim Çiftçi
Turk J Dermatol 2015; 9: 141-144 DOI: 10.4274/tdd.1955