Özgün Araştırma

Kronik Spontan Ürtikerde Serum Resistin Düzeyi ve Metabolik Sendrom İlişkili Parametrelerin Değerlendirilmesi
  • Hanife Merve Akça
  • Isil Bulur
  • Zeynep Nurhan Saraçoglu
  • Hilal Kaya Erdogan
  • Semra Çelebi
Turk J Dermatol 2017; 11: 17-21 DOI: 10.4274/tdd.3118

Özgün Araştırma

Kronik Spontan Ürtikerde T Regülatuvar Hücre Düzeyi ve D Vitamini Düzeyi İlişkisinin Değerlendirilmesi
  • Işıl Bulur
  • Hilal Kaya Erdoğan
  • Semra Yiğitaslan
  • Olga Meltem Akay
  • Zeynep Nurhan Saraçoğlu
Turk J Dermatol 2018; 12: 172-176 DOI: 10.4274/tdd.3720