OLGU SUNUMU

Turk J Dermatol 2017; 14: 67-69
Makale Geliş Tarihi: 03.10.2016
Makale Kabul Tarihi: 14.02.2017
*

Gaziantep University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Gaziantep, Turkey

**

Gaziantep University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Gaziantep, Turkey

Adneksiyal kitleyi taklit eden kondrosarkom: Çok nadir bir olgu sunumu

Kondrosarkom primer kemik sarkomların en yaygın çeşidi olarak bilinir. Bu sarkomlar önlerinde büyümesini engelleyecek bir bariyer olmadığı için, herhangi spesifik bir semptom vermeden çok büyük boyutlara ulaşabilir ve ovaryan kitleleri taklit edebilirler. Otuz yedi yaşında pelvik kondrosarkom olan kadın hastada kısıtlı görüntüleme bilgilerine dayanarak ovaryan kitle olarak yanlış teşhis edilmiş bir hastayı sunduk. Solid komponentli pelvik kitlesi olan hastalarda pelvik sarkomlar da akla getirilmelidir. Şu iyi bilinmelidir ki; bu tür hastalara yapılan müdahaleler bu işte deneyimli ortopedik cerrahları olan merkezler tarafından yapılmalıdır.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü