DERLEME

Turk J Dermatol 2017; 14: 64-66
Makale Geliş Tarihi: 10.01.2017
Makale Kabul Tarihi: 28.02.2017
*

İstanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, İstanbul, Turkey

**

Gynecological Outpatient Clinic and IUD Training Center, Ghent, Belgium

Çerçevesiz rahim içi araçların sezaryen esnasında uygulanımı ve fiksasyonu

Postpartum kadınlar için hormonal ve nonhormonal bariyer yöntemlerin yanı sıra enjekte edilebilir formlar gibi pek çok kontraseptif metod bulunmaktadır. Mevcut doğum kontrol yöntemlerinden rahim içi araç (RİA), dünya çapında savunma grupları, hekimler ve jinekoloji organizasyonları tarafından önerilmekte ve çoğu kişi tarafından ideale yakın kontrasepsiyon yöntemi olarak düşünülmektedir. Acil doğum sonrası RİA uygulaması, acil kontrasepsiyon sağlaması, istenmeyen gebelikleri engellemesi ve sekonder sezaryen doğum gereksinimi ve sıklığını azaltmasından dolayı daha fazla dikkat çekmektedir, ancak geleneksel T-şekilli RİA’ların plasentanın doğumundan hemen sonraki uygulamaları, yüksek dışarı çıkma ve yer değiştirme oranları tarafından sınırlandırılmaktadır. Geleneksel çapraz-kollar barındırmayan, çerçevesiz dizayn edilmiş RİA’ların fundal bölgeye yerleştirilmesi, Avrupa’da medikal ve ticari olarak mümkündür. Yerleştirme tekniği basittir, minimal hasta rahatsızlığına neden olur ve küçük boyutu ve parçalı dizaynının sonucu olarak yüksek uterus uyumluluğundan ötürü uzun dönem hasta uyumu yüksektir. Çerçevesiz dizayn RİA implantasyon tekniği, zamanlama kısıtlılıklarının olmaması ve uygulama kolaylığından ötürü genel kullanıma uygun, önemli bir gelişme gibi görünmektedir.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü