Derleme

Yeni Tanımlanmış Bir T Hücre Alt Tipi: Th22 ve Cilt Hastalıkları

DOI: 10.4274/tdd.1928

  • Fatma Pelin Cengiz

Turk J Dermatol 2014;8(1):35-38

Th22 hücreleri son dönemlerde tanımlanmış bir CD4 T lenfosit alt tipidir. Naif T lenfositleri ürettikleri sitokinlere göre Th1, Th2, Th9, Th17 ve Th22 hücrelerine dönüşür. İnterlökin 10 (İL- 10) ailesinin bir üyesi olan interlökin 22 (İL-22), insanlarda Th17, Th22 ve doğal öldürücü hücreler tarafından üretilmektedir. İL-22 reseptör kompleksi, İL-22 reseptör tip 1 ve İL-10 reseptör 2 alt birimlerinden oluşmaktadır ve genellikle hematopoetik olmayan hücrelerin yüzeyinde bulunur. İL-22 deride keratinosit proliferasyonuna ve epidermal hiperplaziye neden olur. Ayrıca dokunun yeniden yapılanmasında gerekli olan kemokinlerin ve antimikrobiyal peptidlerin salgılanmasını sağlar. Başlangıçta, İL-22’nin Th17 hücreleri tarafından salgılandığı düşünülmekteydi, ancak son zamanlarda İL-22’nin büyük kısmının Th22 hücreleri olarak yeni tanımlanmış bir T hücre tipi tarafından salgılandığı anlaşılmıştır. Th22 hücreleri, Th17 hücrelerinden farklı olarak İL-17 ve interferon-γ (İFN-γ) salgılamazlar. Th22 hücreleri, CCR4 ve CCR10 reseptörleriyle normal cilde yerleşirler, ayrıca birçok dermatolojik hastalıkta sayıları artar. Bu yazıda yeni tanımlanmış bir T hücre alt tipi olan Th22 hücrelerinin deri hastalıklarındaki önemini tartışmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Th22, dermatoloji, immünoloji