Derleme

Vulvanın Pigmente Lezyonları

10.5152/tdd.2012.09

  • Ercan Arca
  • Gürol Açıkgöz
  • Çağlayan Çağdaş Demirci

Turk J Dermatol 2012;6(2):39-44

Vulvada görülen pigmente lezyonlar nadirdir ve spesifik olmayan klinik özellikleri tanı ve ayırıcı tanıda zorluklara neden olmaktadır. Hastaların da sıklıkla tesadüf olarak fark ettiği vulvar lezyonların lokalizasyonu nedeni ile takibi zordur. Klinik yaklaşımda vulvar pigmente lezyonlar için makül/papül ve yama/plak olarak sınıflandırma yapmak tanıda kolaylık sağlamaktadır.

Makül/papül başlığı altında nevüs, anjiokeratomlar, seboreik keratoz, melanom, bazal hücreli kanser, skuamoz hücreli kanser, yama/plak başlığı altında ise postenflamatuvar hiperpigmentasyon, fizyolojik hiperpigmentasyon, melanozis, akantozis nigrikans yer almaktadır. Son zamanlarda yaygınlaşan dermatoskopik inceleme, cerrahi işlemlerin olası kozmetik ve fonksiyonel komplikasyonlarından kaçınmak açısından oldukça değerlidir. Ancak vulvar intraepitalyal neoplazi ve vulvar melanozis gibi epidermal pigmentasyonlar dermatoskopik olarak ayırt edilemez. Vulvar Melanomların da klinik ve dermatoskopik olarak tanısı zor olabilir. Dermatoskopik ve klinik olarak ayırıcı tanısı yapılamayan lezyonların tanısı için histolojik inceleme altın standarttır. (Turk J Dermatol 2012; 6: 39-44)

Anahtar Kelimeler: Vulva, pigmente lezyon,dermatoskopi, tedavi, benin, malin