Derleme

Vitamin E ve Deri

10.4274/tdd.1332

  • Mutlu Çayırlı
  • Gürol Açıkgöz

Turk J Dermatol 2013;7(2):87-90

Klinik ve deneysel dermatolojide çok uzun süredir kullanılan Vitamin E en iyi bilinen antioksidanlardan biridir.

Vitamin E ve türevleri fotoyaşlanma belirtilerini azaltmak amacıyla kozmetik ürünlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte çok sayıda olgu raporu yayınlansa da vitamin E'nin dermatolojik hastalıklardaki etkinliğini ortaya koyan kontrollü klinik çalışma sayısı sınırlıdır.

Bu makalede vitamin E'nin dermatolojide temel etki mekanizmalarını ve güncel klinik uygulamalarını gözden geçirmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Dermatoloji, vitamin E, tokoferol