Derleme

Vitamin D ve Deri

  • İbrahim Özmen
  • Osman Köse

Turk J Dermatol 2008;2(3):77-83

Vitamin D, aslında kalsiyum ve kemik metabolizmasını düzenleyen bir faktör olarak bulunmuştur. Yeni gelişmelerle, vitamin D?nin aynı zamanda çeşitli dokuların hücre büyümesi ve farklılaşmasında da düzenleyici etkileri olduğu gösterilmiştir. Kanıtlar, aktif vitamin D ve analoglarının keratinositlerde büyümeyi baskıladığı ve terminal diferansiyasyonu tetiklediği lehinedir. Ayrıca vitamin D, melanosit sentezini ve interlökin salınımını da uyarmaktadır. Diğer taraftan vitamin D psoriazis, vitiligo ve morfea tedavisinde uzun zamandır kullanılmaktadır. Bu derlemede, vitamin D?nin temel özellikleri, psoriazis ve diğer dermatolojik hastalıklarda, klinik kullanımı özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Vitamin D, deri, tani, tedavi