Olgu Sunumu

Topikal Pimekrolimus ile Başarılı Şekilde Tedavi Edilen Erişkin Liken Striatus Olgusu

10.4274/tdd.1497

  • Bengü Çevirgen Cemil
  • Fatma Pelin Cengiz
  • Hatice Ataş
  • Songül Çiftçi
  • Rüstem Şaşmaz

Turk J Dermatol 2013;7(4):252-254

Liken striatus kazanılmış, kendi kendini sınırlayan, lineer inflamatuar bir dermatozdur. Liken striatus genellikle 5-15 yaş arası çocuklarda ortaya çıkar ve cinsiyet, ırk veya kalıtımsal eğilim göstermez. Erişkinlerde nadir olarak görülür. Elli altı yaşında kadın hasta sağ bacağında başlayan kaşıntılı döküntü şikayeti ile başvurdu. Dermatolojik muayenede sağ bacakta dizden ayak dorsumuna kadar olan bölgede lineer dağılım gösteren eritematöz, kahverengi renkli likenoid papüller izlendi. Bacaktan alınan punch biyopsinin histopatolojik incelemesi liken striatus ile uyumlu gelmesi üzerine topikal pimekrolimus tedavisi başlandı. 8. haftanın sonunda lezyonlarda tam iyileşme elde edildi. Burada topikal pimekrolimus tedavisine iyi yanıt veren erişkin liken striatuslu bir hasta sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Eriskin, liken striatus, pimekrolimus