Olgu Sunumu

Topikal Kalsipotriol-Tretinoin Kombinasyonu ile Tedavi Edilen bir Konfluent ve Retiküler Papillomatoz Olgusu

10.4274/tdd.1307

  • Ayşegül Turan
  • Emel Bülbül Başkan
  • Hakan Turan
  • Şaduman Balaban Adım
  • Hayriye Sarıcaoğlu

Turk J Dermatol 2013;7(4):242-244

Konfluent ve retiküler papillomatoz (KRP) ilk olarak Gougerot ve Carteaud tarafından tanımlanmış bir dermatozdur.

Pityrosporum ovale'ye karşı anormal konak cevabı sonucu ortaya çıktığı veya bir keratinizasyon bozukluğu olduğu öne sürülmektedir. Klinik olarak seboreik bölgelerde, birleşme eğilimi gösteren, kahverengimsi hiperkeratotik, retiküler papül ve plaklardan oluşmaktadır.

On altı yaşında bayan hasta üç yıldır devam eden boyun, gövde ön yüz ve sırt bölgesinde kaşıntılı kahverengi lekeler nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Klinik ve histopatolojik bulgular sonucunda KRP tanısı alan hasta topikal kalsipotriol ve tretinoin kombinasyonu ile başarılı bir şekilde tedavi edildi.

Nadir görülen bu olgu vesilesiyle KRP kliniğinin ve tedavi seçeneklerinin literatür ışığında gözden geçirilmesi hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kalsipotriol, konfluent ve retiküler papillomatoz, tretinoin