Uzman Görüşü

TNF-a Antagonisti Kullanacak Hastalarda Latent Tüberkülozun Belirlenmesinde IGRA Testleri (Quantiferon-Elispot) ve PPD'nin Yeri

10.5152/tdd.2012.16

  • Tülin Çağatay

Turk J Dermatol 2012;6(2):62-64

NF-alfa antagonisti ilaçlar romatolojik, dermatolojik ve diğer birçok inflamatuar hastalıkda son seçenek olarak kullanılmaktadır. Başta tüberküloz (TB) olmak üzere enfeksiyon hastalıkları riskini artırmaktadır. Bu nedenle enfeksiyonların özellikle TB’un önlenmesi önem kazanmaktadır (1, 2). Bu amaçla TNF-alfa antagonisti ilaçların kullanımı ile ilgili klavuzlar oluşturulmuştur (3). Ülkemizde oluştulan klavuz aşağıdaki uzlaşı toplantıları ile oluşturulmuştur:

I. Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği (RAED) ve Göğüs hastalıkları uzmanları ile 2002’de İstanbul’da II. 2005’de İzmir’de yapılmış ve TNF antagonisti kullanımı kuralları belirlenmiştir.