Özgün Araştırma

Biyolojik Ajanlarin Melanositik Nevuslar Üzerine Etkileri: Ön Raporu

10.4274/tdd.2787

  • Nursah Dogan
  • Nilgün Bilen
  • Aysun Sikar Aktürk
  • Çigdem Çaglayan
  • Ayse Cefle

Gönderim Tarihi: 05.08.2015 Kabul Tarihi: 05.08.2015 Turk J Dermatol 2016;10(1):14-18

Amaç: Çalismamizin amaci biyolojik ajan tedavisi süresince melanositik nevuslardaki degisiklikleri incelemektir. Yöntemler: Bu amaçla, infliksimab, adalimumab, etanersept veya rituksimab ile tedavi edilen 25 eriskin hastanin 40 indeks nevusu çalismada degerlendirildi. Bütün hastalara tedaviye baslamadan önce, tedavi baslangicindan alti ay ve bir yil sonra dermatolojik muayene ve dermoskopik inceleme yapildi. Dermoskopik muayene metodlarindan; patern analizi, ABCD skorlama sistemi ve 3 nokta kontrol listesi kullanildi. Bulgular: Indeks nevus çaplari açisindan, altinci ayda yapilan muayene ile ilk muayene arasinda istatistiksel olarak anlamli farklilik izlenmezken, ilk muayene ile on ikinci ayda ki muayene arasinda izlendi. ABCD skorlama sistemi ile hesaplanan 31 nevusun toplam dermoskopi skorlarinda da degerlendirme süreçlerinde istatistiksel olarak anlamli fark yoktu. Çalismanin sonunda, hepsi 35 yasin üzerinde olan yedi hastada 24 yeni nevus (10 tanesi bir hastada) olusumu saptadik, ancak erüptif nevus veya melanom olusumu gözlenmedi. Sonuç: Biyolojik ajan tedavisi ile bir yillik takipte mevcut nevuslarin çapinda artis ve yeni nevus olusumu izlenebilir.

Anahtar Kelimeler: Biyolojik ajanlar, dermoskopi, melanositik nevus

Tam Metin (İngilizce)