Derleme

Pemfigusun Güncel Tedavisi ve Yönetimi

10.5152/tdd.2012.20

  • Soner Uzun

Turk J Dermatol 2012;6(3):91-101

Pemfigusta ölüm oranlarını dramatik olarak düşüren kortikosteroidler hâlâ pemfigus tedavisinin temelini oluşturmaktadırlar. Sistemik kortikosteroidlerle birlikte kullanılan kortikosteroid ihtiyacını azaltıcı adjuvan immünosüpresif ilaçlar, pemfigusun konvansiyonel tedavisini oluştururlar. Ancak hem bu tedaviye dirençli hastaların olması hem de kronik immünosüpresif tedavinin ciddi yan etkileri nedeniyle pemfigusun tedavisi hâlâ önemli zorluklar içermektedir.

Kanıtları sınırlı da olsa son yıllarda monoklonal anti-CD20 antikorları (rituksimab), yüksek doz immünoglobulinler ve immünoadsorpsiyon yeni ve etkili seçenekler olarak gündeme gelmişlerdir. Bu makalede pemfigusun hem konvansiyonel hem de yeni tedavi seçenekleri klinik deneyimler ışığında gözden geçirilmiştir. (Turk J Dermatol 2012; 6: 91-101)

Anahtar Kelimeler: Pemfigus, tedavi\r\n