Derleme

Pemfigusta Konvansiyonel Olmayan Tedavi Yaklaşımları

10.4274/tdd.1584

  • Mutlu Çayırlı
  • Gürol Açıkgöz
  • Ercan Arca

Turk J Dermatol 2013;7(3):150-154

Pemfigus yüksek mortalite ve morbidite oranlarına sahip olan ve deri ile mukozaları etkileyen bir otoimmün büllöz hastalıktır.

Kortikosteroidler pemfigus tedavisinde hala temel tedavi yöntemidirler. Bununla birlikte konvansiyonel tedavilere yanıtsız olan ya da yaygın yan etki görülen pemfiguslu hastalarda steroid dışı ilaç ve yöntemler daha sık kullanılmaya başlanmıştır.

Bu makalede pemfiguslu hastalarda konvansiyonel olmayan tedavi yöntemlerini gözden geçirmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Pemfigus, tedavi, konvansiyonel olmayan