Yeni Yayınlar

Otoimmün Büllöz Hastalıklar (Hazırlayan: Tamer İrfan Kaya)

Turk J Dermatol 2017;11(4):198-198

EDİTÖR YORUMU

Türk Dermatoloji Derneği Büllü Hastalıklar Çalışma Grubu kurulduğu 2009 yılından beri çalışmalarını sürdürmektedir. Bu süre zarfında çeşitli hasta bilgilendirme formları hazırlamış ve epidemiyolojik çalışmalar yürütmüştür. 2017 yılında ise “Otoimmün Büllöz Hastalıklar” isimli kitabı hazırlamıştır. Ülkemizde nispeten sık görülen otoimmün büllöz hastalıklar dermatolojinin en ciddi seyirli hastalıklarındandır ve bu hastalıkların zaman zaman tanı ve tedavilerinde güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bu kitapta otoimmün büllöz hastalıkların epidemiyolojisi ve etiyolojisinden tanı ve tedavisine kadar tüm yönleri, son literatür verileri ışığında işlenmiştir. Türkiye’nin değişik kliniklerinden bu alanda deneyimli 28 yazarın katkısıyla gerçekleştirilen kitap, aynı zamanda bir atlas niteliğinde hazırlandığı için klasik bir kitaba kıyasla daha çok sayıda klinik fotoğraflar ve şekiller içermektedir.