Olgu Sunumu

Orf Hastalığına Sekonder Gelişen Eritema Multiforme: On Olgu

10.4274/tdd.2107

  • Hamza Aktaş
  • Derya Uçmak
  • Zeynep Meltem Akkurt
  • Şahinan Karlı

Gönderim Tarihi: 21.01.2014 Kabul Tarihi: 12.05.2014 Turk J Dermatol 2018;12(3):149-153

Türkiye gelirinin önemli bir kısmını çiftçilik ve hayvancılıkla elde eden bir ülkedir. Orf, tüm dünyada, koyun ve keçi yetiştirilen yerlerde sık görülen bir hastalıktır. Orfa bağlı komplikasyonlar nadirdir. Eritema multiforme orfun komplikasyonlarından biridir. Orfu takiben eritema multiformeleri olan toplam on hastamız mevcuttu. Hastaların sekizi kadın, ikisi erkek hastalardan oluşmaktaydı. Tüm hastalar kırsal kesimde yaşıyordu ve hayvancılıkla uğraşıyordu. Hastaların yaşları 17 ile 63 arasında değişmekle beraber ortalama yaşları 34,3’tü. Orf lezyonlarının oluşumunda ortalama süre 11,4 (7-20 gün) iken, eritema multiforme gelişimi için geçen süre ortalama 6,7 (ortalama 5-9) gündü. Orf lokalizasyonu açısından bakıldığında iki hastamızda sol tarafta yerleşim mevcutken geri kalan hastalarımızda sağ tarafta yerleşim mevcuttu. Tedavi olarak hastalara topikal steroid, sistemik antibiyotik tedavisi ve sistemik steroid tedavisi planlanmıştı. Bu çalışmanın sonuçları göstermiştir ki; orfa bağlı eritema multiforme düşündüğümüzden daha sıktı. Bize başvuran hastalar orf enfeksiyonunu takiben ortaya çıkan eritema multiforme şikayetiyle başvurmuşlardı. Halkın ve hekimlerin bilinçlenmesi orf ve eritema multiforme ilişkisinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Eritema multiforme, ektima kontagiozum, halk sağlığı, parapoxvirüs, orf, hayvancılık

Tam Metin (İngilizce)