Orijinal Araştırma

Onikomikozda Tanı Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Kontrollü Prospektif Çalışma

10.5152/tdd.2011.11

  • Fulya Yurtoğlu
  • Levent Yıldız
  • Nilgün Şentürk
  • Fatma Aydın
  • Müge Güler Özden
  • Tayyar Cantürk
  • Ahmet Yaşar Turanlı

Turk J Dermatol 2011;5(2):48-52

Amaç:

Günümüzde onikomikoz tanısında en çok kullanılan laboratuvar metotları, standart KOH (potasyum hidroksit) inceleme (direkt mikroskopi) ve fungal kültürdür. Alternatif olarak kullanılan diğer yöntemler ise 24 saatlik KOH incelemesi ve tırnak plağının histopatolojik incelemesidir. Çalışmamızda bu yöntemlerin onikomikoz tanısındaki duyarlılığını karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntemler:

Onikomikoz şüphesi olan 58 hastadan alınan dörder numunede 58 tırnak örneği, standart KOH inceleme, 24 saatlik KOH inceleme, kültür ve histopatolojik inceleme ile fungal elemanların varlığı açısından değerlendirildi.

Bulgular:

Toplam 46 hastaya onikomikoz tanısı kondu. Standart KOH inceleme ile 27 (%50), 24 saatlik KOH inceleme ile 37(%68.5), kültürle 14(%25.9) ve histopatolojik inceleme ile 40 (%74.1) hastada mantar enfeksiyonu tespit edildi. Bu yöntemlerin duyarlılığı sırasıyla %58, %80.4, %30.4 ve %87 olarak bulundu.

Sonuç:

Yirmi dört saatlik KOH icelemenin duyarlılığı, standart KOH inceleme ve kültürden anlamlı derecede yüksek bulunurken, histopatolojik inceleme ile 24 saatlik KOH

Anahtar Kelimeler: Onikomikoz, tinea unguinum, standart KOH inceleme, nativ preparat, 24 saatlik KOH inceleme, histopatolojik inceleme