Orijinal Araştırma

Çocuklarda Kutanöz Mastositoz: Demografik, Klinik ve Histopatolojik Bulgular

  • Esin Atik
  • Serefettin Canda
  • Gamze Serarslan

Turk J Dermatol 2008;2(3):69-72

Amaç: Mastositoz, bir veya daha çok organda mast hücrelerinin çogalmasi ve birikmesi ile karakterize bir hastaliktir. Deri, en sik tutulan organdir. Bu çalismada kutanöz mastositozu olan çocuk hastalarin demografik, klinik ve histopatolojik bulgularinin sunulmasi ve literatürün gözden geçirilmesi amaçlandi. Yöntemler: Kutanöz mastositoz tanisi alan 14 çocuk hastanin demografik, klinik ve histopatolojik verileri geriye dönük olarak analiz edildi. Bulgular: On bir hastada (%78.6) ürtikerya pigmentoza, iki hastada (%14.3) mastositoma ve bir hastada (%7.1) ürtikerya pigmentoza ve mastositoma birlikteligi vardi. Hastalarin %64.3?ünde hastalik hayatin ilk bir yili içerisinde baslamisti. Erkek-kiz orani 1:1.8 idi. Ürtikerya pigmentozali hastalarda lezyonlar en sik gövde ve ekstremite yerlesimli, mastositomali hastalarda ise gövde yerlesimliydi. Darier isareti hastalarin %92?sinde bulunmaktaydi. Aile öyküsü olan bir olgu vardi. En sik saptanan sikayet kasinti idi. Sonuç: Sonuçlarimiz, kizlarin sayisindaki üstünlük disinda genel olarak daha önce bildirilen çalismalar ile uyumluydu.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çagi, demografik, kutanöz mastositoz, mastositoma, nodüler mastositoz, ürtikerya pigmentoza