Özgün Araştırma

Yaşın Yama Testi Sonuçlarına Etkisi

10.4274/tdd.3058

  • Aouatef Mahfoudh
  • Olfa Elmaleel
  • Houda Kalboussi
  • Lamia Bouzgarrou
  • Asma Mahfoudh
  • Taoufik Khalfallah
  • Najib Mrizak

Gönderim Tarihi: 05.09.2016 Kabul Tarihi: 06.12.2016 Turk J Dermatol 2017;11(1):12-16

Amaç:

Yama test sonuçları üzerinde yaşın etkisini incelemek ve yaş gruplarına göre deri duyarlaştırıcılarının profillerini karşılaştırmaktır.

Yöntemler:

Bu sekiz yıllık retrospektif çalışma, Tunus, Sousse Üniversite Hastanesi, Meslek Hekimliği Bölümü, Dermatoloji ve Alergoloji Ünitesi’nde alerjik kontakt dermatit hastalarının tüm tıbbi kayıtlarını içermektedir. Çalışma popülasyonu iki yaş grubuna ayrıldı (grup 1: <40 yaş hastalar; grup 2: >40 yaş hastalar). İstatistiksel anlamlılık derecesi p<0,05 olarak kabul edildi.

Bulgular:

Beş yüz altmış sekiz hasta en az bir yama testine pozitif reaksiyon vermiştir. Yaşlı bireylerin en az bir yama testine pozitif yanıt vermeleri gençlere göre 1,1 kat daha muhtemeldir. İki grupta da görülen en yaygın alerjenler: potasyum dikromat (%34,2, %38), tiuram karışımı (%6, %11), kobalt klorür (%27, %28,8), Peru balsamı (%6, %11,3) ve nikel sülfattır (%41, %27,3). Potasyum dikromat ile deri reaksiyonlarının intansitelerinde belirgin bir varyasyon not edildi (p=0,00).

Sonuç:

Yama test sonuçları üzerinde yaş etkisinin fizyolojik mekanizmasının aydınlığa kavuşturulması ve European Standard Battery’yi alerji tipi ve uygun konsantrasyonlar açısından her yaş grubuna uyarlamak için daha fazla çalışmaya gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: Yama testleri, alerjen, dermatit, yas, deri reaksiyonlari, deri

Tam Metin (İngilizce)