Olgu Sunumu

Mikozis Fungoides Tedavisi Sırasında Ortaya Çıkan Skabies: Dermatoskopik Tanı

10.5152/tdd.2012.25

  • Caner Aykol
  • İnci Mevlitoğlu
  • Hüseyin Tol
  • Yeliz Uçar Tavlı

Turk J Dermatol 2012;6(3):114-116

Skabies, Sarcoptes scabiei var. hominis’in neden olduğu şiddetli ve yaygın kaşıntıya sebep olan bir kutanöz infestasyondur. Şiddetli kaşıntı ve tipik predileksiyon bölgelerinde tünellerin saptanmasıyla klinik olarak tanı konabilir.

Yaşlılarda ve immunsuprese hastalarda lezyonlar çok değişkendir ve klinik tanı koymak zor olabilir. Bu gibi durumlarda dermatoskopi, skabies tanısında sensitivite ve spesifisitesi yüksek, hızlı ve pratik bir tanı aracıdır. Burada, daha öncesinde mikozis fungoidesi olan ve dermatoskopik bulgularla skabies tanısı konan 61 yaşında bir kadın hasta sunulmaktadır. (Turk J Dermatol 2012; 6: 114-6)

Anahtar Kelimeler: Skabies, dermatoskopi, mikozis fungoides