Olgu Sunumu

Metronidazol ve Diüretik ile Tedavi Edilen Atipik Yerleşimli Morbus Morbihan Olgusu

  • Berna Aksoy
  • Hüseyin Üstün
  • Asuman Çelik
  • Hasan Mete Aksoy
  • Nilgün Atakan

Turk J Dermatol 2009;3(4):89-92

Morbus Morbihan, klinik olarak yüz üst orta bölgesine yerleşmiş, sert gode bırakmayan ödem ile karakterizedir. Rozaseaya bağlı kronik lenfödem olarak da tanımlanabilir. Hastalığın diğer tipik özellikleri patolojik olmayan laboratuar ve histopatolojik bulgular ve çeşitli tedavilere dirençli olmasıdır.

Üst dudak, yanaklar ve çeneyi etkileyen, 5 yıldır devam eden persistan ödem nedeniyle başvuran kırk üç yaşında kadın hastaya öykü, klinik muayene ve histopatolojik bulgulara dayanılarak atipik yerleşimli Morbus Morbihan tanısı konuldu. Hastaya topikal, sistemik metronidazol ve oral diüretik tedavisi önerildi. Hasta bu tedaviden belirgin fayda gördü, eritemli ödem atakları tamamen durdu ve ödemi belirgin şekilde geriledi. Olgumuzda alt yüz bölgesinin tutulması ilginçtir ve metronidazol ile birlikte oral diüretik tedavisi Morbus Morbihan olgumuzda etkili olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Morbihan hastaligi, Morbus Morbihan, diuretik, rozasea, lenfödem, metronidazol