Özgün Araştırma

Melazma Tedavisinde %4 Kojik Asit ile %5 Metimazol Krem Kullanımının Karşılaştırılması

10.4274/tdd.3640

  • Satya Wydya Yenny

Gönderim Tarihi: 16.03.2018 Kabul Tarihi: 02.07.2018 Turk J Dermatol 2018;12(4):167-171

Amaç:

Bu araştırma, melazmanın tedavisinde %4’lük kojik asit kullananlarla karşılaştırıldığında, hidrokinon olmayan tedavinin, %5’lik metamazol krem ile etkililiğini, hasta memnuniyetini ve yan etkilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Yöntemler:

Melazma tanısı almış 45 hastanın tek kör bir çalışması, sağ ve sol taraflı tedaviyi %5 metamazol kremi ve %4 gece kojik asit ile rastgele sırayla karşılaştırarak yapıldı. Sabah ve öğleden sonra 30 faktörlü güneş koruyucu kullanıldı. Değerlendirme Melazma Alanı ve Şiddet İndeksi (MASI), meksametre skoru, hasta memnuniyeti ve yan etkileri değerlendirilerek 2 haftada bir yapıldı.

Bulgular:

MASI skorunda ve pigment miktarındaki azalmalar %5 metimazol kremi kullanılarak kojik asit %4’ten daha yüksek bulunmuştur. %5 metimazol kremi kullanımı ile ilgili hasta memnuniyeti %4 kojik asitten daha yüksekti. Yan etkiler çoğunlukla metimazol %5 krem kullanımı ile bulunmuştur.

Sonuç:

MASI skorunun, pigment miktarının ve hasta memnuniyeti ölçeklerinin karşılaştırılması %5 metimazol kreminin %4 kojik asitten daha üstün olduğunu göstermiştir. Melazma tedavisinde %5 metimazol kremi alternatif tedavi olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Alternatif, kojik asit, melazma, Melazma Alanı ve Şiddet İndeksi, metimazol krem, tedavi

Tam Metin (İngilizce)