Olgu Sunumu

Leiyomyomatozis Kutis

10.5152/tdd.2011.22

  • Aslı Ürkmez
  • İlgen Ertam
  • Işıl Kılınç Karaarslan
  • Alican Kazandı
  • Can Ceylan

Turk J Dermatol 2011;5(4):101-103

Leiyomyomatozis kutis, düz kas hücrelerinden kaynaklanan, genellikle alt ekstremitede yerleşen, oval şekilli, kırmızı-kahverenkli, papülonodüler lezyonlarla karakterize nadir görülen bir hastalıktır.

Elli üç yaşındaki kadın hasta vücutta çok sayıda ağrılı kabarıklık yakınmasıyla polikliniğimize başvurdu. Özgeçmişinde iskemik atak, uterin leiyomyom nedeni ile total histerektomi, sağ ooferektomi operasyonu, nefrolitiazis ve renal kist hikayesi mevcuttu. Dermatolojik bakısında sırtta sol skapular alanda, bilateral gluteal ve alt ekstremitelerde ağrılı, kırmızı-kahverenkli, gruplar halinde dağılım gösteren çok sayıda papülonodüler lezyonlar izlendi. Lezyondan alınan biyopsinin histopatolojik incelemesi ile leiyomyom tanısı kondu. Ağrıya yönelik olarak başlanan gabapentin, parasetamol, tramadol hidroklorür ve amitriptilin tedavisi ile üç hafta sonunda semptomlarda kısmi düzelme sağlandı. Hastamız ülkemizden bildirilen ilk leiyomyomatozis kutis olgu bildirisi olma özelliğindedir. (Turk J Dermatol 2011; 5: 101-3)

Anahtar Kelimeler: Deri, gabapentin, leiyomyomatozis, agri, tedavi, tramadol