Derleme

Kutanöz Hamartomlar

  • Jale Yüksek
  • Engin Sezer

Turk J Dermatol 2008;2(2):47-51

Hamartom, etkilenmiş alanda normal olarak görülen doku bileşenlerinin ve hücrelerin neoplastik olmayan proliferasyonu anlamına gelmektedir. Derlememizde kutanöz hamartomlar; ekrin, apokrin, foliküler ve sebase differansiyasyon ile seyredenler olmak üzere dört grup altında sınıflandırılmıştır. Ekrin deri hamartomları; ekrin nevus, ekrin anjiyomatöz hamartom, porokeratotik ekrin ostiyal ve dermal kanal nevusu, apokrin deri hamartomları; apokrin nevus ve çoklu meme başı, foliküler deri hamartomları; bazaloid foliküler hamartom, kıl folikül nevusu, lineer unilateral bazal hücreli nevus, nörofoliküler hamartom, nevus komedonikus ve nevus sebaseus; sebase deri hamartomları; folikülo-sebase kistik hamartom, Fordyce lekeleri ve nevus sebaseusdan oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hamartom, differansiyasyon, nevus, deri ekleri