Derleme

Hiperhidroz ve Tedavisi: Palmoplantar Hiperhidroz Tedavisinde Güvenli ve Etkili Bir Seçenek, İyontoforez

10.5152/tdd.2011.01

  • Deren Özcan
  • A. Tülin Güleç

Turk J Dermatol 2011;5(1):5-12

Primer hiperhidroz sebebi bilinmeyen, en sık palmar, plantar ve aksiller bölgede ortaya çıkan, çoğunlukla bilateral ve simetrik olan aşırı terleme ile karakterizedir. Etkilenen bireylerde fiziksel rahatsızlıklar ve psikososyal güçlüklere yol açtığı için etkin bir şekilde tedavi edilmelidir.

Ancak, patofizyolojisinin tam olarak anlaşılmaması nedeniyle tedavisi zordur. Topikal ve sistemik ajanlar ile cerrahi ve cerrahi olmayan invaziv teknikler gibi çeşitli seçenekler bulunmaktadır. İyontoforez, iyonize maddelerin elektrik akımı aracılığıyla yüzey dokulara uygulanması işlemidir. Primer hiperhidrozda invaziv olmayan, güvenli, iyi tolere edilen, etkili ve uzun dönem yan etkiler ile kompansatuvar hiperhidroza neden olmayan bir tedavi yöntemidir. Şiddetli palmar ve/veya plantar hiperhidrozda ve topikal tedaviye yanıt vermeyen orta şiddetteki olgularda ilk tedavi seçeneği olarak önerilmektedir. Aksiller hiperhidrozda ise etkinliği düşüktür ve kullanımı pratik değildir. Zaman alıcı olması ve idame tedavisinin gerekliliği ise en önemli dezavantajlarıdır. Bu makalede, hiperhidroz ve başlıca tedavi seçenekleri, iyontoforezin primer hiperhidroz tedavisindeki endikasyonları, etki mekanizması, tedavi protokolü ile yöntemi, yan etkileri ve kontrendikasyonları derlenmiştir. (Turk J Dermatol 2011; 5: 5-12)

Anahtar Kelimeler: Hiperhidroz, palmoplantar, aksiller, tedavi, iyontoforez, Botulinum toksin A