Derleme

Hidradenitis Süpürativa

  • Müzeyyen Gönül
  • Ülker Gül

Turk J Dermatol 2009;3(1):9-12

Hidradenitis süpürativa tekrarlayan apseler, sinüsler ve skarlar ile karakterize apokrin glandların kronik inflamatuvar bir hastalığıdır. Yaşam kalitesini önemli derecede etkileyen hastalık, sıklıkla aksilla, kasıklar, perineal ve perianal bölgeleri tutar. Etiyolojisi tam olarak açıklanamamasına rağmen, primer patolojinin foliküler oklüzyon olduğu düşünülmektedir.

Hastalığın tedavisi oldukça zordur ve medikal tedavi, hafif ve orta dereceli hastalık için tercih edilirken daha şiddetlihastalık için cerrahi tedaviler seçilir. Medikal tedavi seçenekleri arasında sistemik ve topikal antibiyotikler, intralezyonel steroid enjeksiyonu, sistemik retinoidler ve hormonal tedavi yer almaktadır.

Cerrahi tedavide ise drenajdan radikal eksizyona kadar değişen bir yelpazede tedavi seçeneği vardır ve hastaya göre seçim gerektirir. Tedavi seçeneği ne olursa olsun hastalıkta nüks görülmesi en önemli morbidite sebebidir.

Anahtar Kelimeler: Hidradenitis süpürativa, tedavi