Olgu Sunumu

Hemodiyaliz Hastasında Gelişen Porfirya Kutanea Tarda

10.5152/tdd.2010.11

  • Ayşegül Güney
  • Ayşın Köktürk
  • Ayşe Polat

Turk J Dermatol 2010;4(3):75-77

Porfirinojenler, hemoglobin ve sitokrom enzimleri gibi tüm hem proteinlerinin yapı taşlarıdır.

Porfirya adı verilen bazı kalıtsal ve edinsel hastalık durumlarında, hemoglobin sentezinin bu ara ürünlerinin miktarı artar. Porfirya kutanea tarda en sık görülen porfirya tipidir. Bu tip özellikle güneş gören bölgelerde fotosensitivite sonucu ortaya çıkan büllerle karakterizedir.

Porfirya kutanea tardanın; karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları, HCV pozitifliği ile birlikteliği raporlanmıştır. Bu makalede hemodiyaliz uygulanan hastada gelişen bir porfirya kutanea tarda olgusu sunulmaktadır.(Turk J Dermatol 2010; 4: 75-7)

Anahtar Kelimeler: Porfirya,böbrek yetmezligi, diyaliz