Dermatolojik İnciler

Hematoksilen-Eozin Kesitlerde Fungal Floresan

  • Murat Durdu

Turk J Dermatol 2017;11(2):89-90

Kirk alti yasinda erkek hasta inguinal bölgede kasinti nedeniyle basvurdu. Iki yildir oldugu ögrenilen bu yakinmalarin kortikosteroidli kremler ile düzelmedigi ögrenildi. Dermatolojik muayenede inguinal bölgede eritemli zeminde püstülleri ve ve eritemli nodülleri tespit edildi (Resim 1a). Potasyum hidroksit inceleme negatif idi. Tzanck yayma inceleme yapildi ve bol nötrofil tespit edildi. Sitolojik incelemede bakteri, mantar ve parazit elemanlari tespit edilmedi. Histopatolojik incelemede kil follikülleri çevresinde PAS boyasi ile pozitif boyanan hifa ve sporlar tespit edildi (Resim 1b, 1c). Perifolliküler alanda granülom yapisi ve multinükleer dev hücreler gözlendi. Hematoksilen-eozin boyali preparatlar immünofloresan mikroskop ile degerlendirildiginde hifa ve sporlarin otofloresan verdigi gözlendi (Resim 1d). Mevcut histopatolojik bulgular ile hastada Majocchi granülomu düsünüldü. Alti hafta süreyle uygulanan topikal ve sistemik terbinafin (250 mg/gün) tedavisi ile lezyonlar tamamen düzeldi. Ipuçlari; Klinik: Bakteriler yaninda çok sayida mantar, parazit ve virüs follikülite neden olabilir. Enfeksiyöz follikülitlerin ayriminda ilk yapilmasi gereken sitolojik incelemelerdir. Sitoloji negatif ise histopatoloji ve moleküler yöntemler kullanilabilir. Sitolojik: Follikülit hastalarinda tüm etkenlerin sitolojik olarak tespiti için potasyum hidroksit inceleme yaninda Giemsa, Gram ve asit-fast boyama yapilmalidir (1). Histopatolojik: Fungal enfeksiyonlarin kesin tanisi için etkenlerin görülmesi gerekir. Majocchi granülomu ve invaziv dermatofitik enfeksiyonlarda etkenlerin rutin boyalar ile tespiti güç olabilir. Bu tür olgularda PAS ve GMS gibi bazi özel boyalar kullanilabilecegi gibi immünofloresan mikroskop ile otofloresan veren dermatofitler saptanabilir (2).


1. Durdu M, Ilkit M, First step in the differential diagnosis of folliculitis: cytology. Crit Rev Microbiol 2013,39-9

2. Elston DM, Fluorescence of fungi in superficial and deep fungal infections. BMC Microbiol 2001,1