Son Güncelleme: 22.12.2017

Özgün Araştırma

Kronik Spontan Ürtikerde Serum Resistin Düzeyi ve Metabolik Sendrom Iliskili Parametrelerin Degerlendirilmesi

10.4274/tdd.3118

  • Hanife Merve Akça
  • Isil Bulur
  • Zeynep Nurhan Saraçoglu
  • Hilal Kaya Erdogan
  • Semra Çelebi

Gönderim Tarihi: 14.11.2016 Kabul Tarihi: 12.01.2017 Turk J Dermatol 2017;11(1):17-21

Amaç: Kronik spontan ürtiker (KSÜ) hastalarinda serum resistin düzeyi ve metabolik sendrom (MetS) iliskisini degerlendirmek. Yöntemler: Çalismaya 42 KSÜ hastasi ve 42 saglikli gönüllü dahil edildi. Boy, kilo, bel çevresi ve kan basinci ölçümleri her iki grupta da degerlendirildi. Açlik kan sekeri, serum lipid düzeyleri, resistin ve tümör nekroz faktörü-alpha (TNF-α) düzeyleri venöz kan örneklerinde degerlendirildi. MetS tanisi National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panell III tani kriterleri ile belirlendi. Bulgular: KSÜ hastalarinin 14’ünde (%33,3) ve kontrol grubunun 5’inde (%11,9) MetS saptandi. Iki grup arasinda MetS varligi açisindan istatistiksel olarak anlamli fark bulundu, p=0,037. KSÜ hastalarinin serum resistin düzeyleri ortalamasi 1928,31±212,85 pg/mL ve kontrol grubunun serum resistin düzeyleri ortalamasi 2107,60±156,71 pg/mL olarak saptandi. Her iki grup arasinda serum resistin düzeyi açisindan istatistiksel anlamli fark görülmedi. KSÜ hastalarinda MetS tanisi olan hastalar ile MetS tanisi olmayan hastalar arasinda ürtiker aktivite skoru, hastalik süresi, otolog serum deri testi pozitifligi, serum immünoglobulin E düzeyi, otoimmünite varligi, serum resistin ve TNF-α düzeyi açisindan farklilik görülmedi. Sonuç: Çalismamizda KSÜ hasta grubunda MetS görülme sikliginda artis oldugu saptanmistir. Diger taraftan KSÜ hastalari içinde MetS’yi olan ve olmayan iki grup arasinda hastalik iliskili parametreler ile serum resistin ve TNF-α düzeyi farklilik göstermemistir.

Anahtar Kelimeler: Kronik spontan ürtiker, metabolik sendrom, resistin, tümör nekroz faktörü-alfa, ürtiker aktivite skoru, otolog serum deri testi

Tam Metin (İngilizce)