Erratum Case Report

Erratum

Turk J Dermatol 2017;11(3):-

Mart 2017 sayisinda yayinlanan "Sürekli Egitim" bölümünde yer alan "


Dermatoloji Pratiginde Fototerapi Uygulamalarina Güncel Yaklasim

" baslikli makalede yapilan düzeltmeler asagidaki gibidir;


Yayinlanmis Olan

Tüm vücut banyo PUVA’da önerilen 8-MOP konsantrasyonu 2,6 mg/mL’dir, El-ayak banyo PUVA’da önerilen 8-MOP konsantrasyonu 3 mg/ mL’dir.


Bildirilen Düzeltilmis Hali

Tüm vücut banyo PUVA’da önerilen 8-MOP konsantrasyonu 2,6 mg/L’dir, El-ayak banyo PUVA’da önerilen 8-MOP konsantrasyonu 3 mg/L’dir.