Özgün Araştırma

Eozinofilik Dermatozlarin Sitolojik Bulgulari: 88 Hastanin Retrospektif Analizi

10.4274/tdd.3044

  • Murat Durdu

Gönderim Tarihi: 01.08.2016 Kabul Tarihi: 02.08.2016 Turk J Dermatol 2016;10(4):145-151

Amaç: Çok sayida enfeksiyöz, enflamatuvar ve neoplastik hastalik deride eozinofilik infiltrasyona neden olur. Bu hastaliklar arasinda ayrim genellikle histopatolojik inceleme ile yapilir. Buna karsin, eozinofilik hastaliklarin sitolojik bulgularini inceleyen az sayida çalisma yapilmistir. Bu geriye dönük çalismada, eozinofilik dermatozlarin sitolojik bulgularini tanimlamak ve sitolojik bulgulara dayali algoritma gelistirmek amaçlanmistir. Yöntemler: Ocak 2010 ile Ocak 2015 tarihleri arasinda dermatoloji poliklinigine basvuran ve tek basina klinik muayene ile tani konulamadigi için sitolojik inceleme yapilan hastalarda May-Grünwald-Giemsa boyali preparatlar tek bir dermatolog tarafindan incelendi. Yapilan mikroskobik incelemede bol eozinofil saptanan hastalar çalismaya dahil edildi. Rutin sitolojik inceleme sonrasi bazi hastalarda ek boyamalar yapildi. Hastalarin kesin tanisi klinik, laboratuvar ve histopatolojik bulgulara göre konuldu. Bulgular: Bes yillik dönemde merkezimizde sitolojik incelemesi yapilan 3,214 hastanin 88’inde (%2,7) bol eozinofili saptandi. Kesin tani sonrasi bu eozinofilik dermatozlarin 44 (%50)’ü spongiotik dermatit, 17 (%19,3)’si enfeksiyöz hastalik, 13’ü (%14,8) otoimmün büllöz hastalik, 11’i (%12,5) idiyopatik eozinofilik dermatoz ve 3’ü (%3,4) granülomatöz hastalik idi. Sonuç: Eozinofilik dermatozlarda yapilan sitolojik incelemede eozinofillere eslik eden sitolojik bulgularin tespit edilmesi ile birçok hastaligin tanisi konulabilir.

Anahtar Kelimeler: Sitoloji, dermatit, eozinofiller, eozinofilik püstüler folikülit, eozinofilik selülit, pemfigus

Tam Metin (İngilizce)